راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


عشق

عشق یعنی سوختن ساختن خدا و خدا گناه نکردن در عین بندگی خدا و برای معشوقت دست دعا به اسمان برداشتن عشق یعنی اینکه در نبود معشوقت هوس هم به باد فنا رفته است هیچ میلی برایت نمانده باشد عشق یعنی خندیدن و خوب بودن برای آنان که تو را می بینند و برای درون بیچاره ات گریستن  عشق یعنی سکوت کردن و دم نزدن  عشق ی ...

ادامه مطلب

معنی عشق چیه ؟

عشق ............                                                                           چه واژه ی خنده داری .............                                                        کدام عاشق است که معشوق را برهنه میخواهد ؟!کدام عاشق است که تا معشوق زیبا تر میبیند دلش میلرزد ؟! تو اگر عاشق بودی معشوقت بر ...

ادامه مطلب

پشت سر هر معشوق، خدا ایستاده است پشت سر هر آنچه که دوستش می داری و تو برای این که معشوقت را از دست ندهی بهتر است بالاتر را نگاه نکنی زیرا ممکن است چشمت به خدا بیفتد و او آنقدر بزرگ است که هر چیز پیش او کوچک جلوه می کند   پشت سر هر معشوق، خدا ایستاده است اگر عشقت ساده است و کوچک و معمولی اگر عشقت گذراست و تفنن ...

ادامه مطلب

عشق شیرین است

سلام  مینای من   مینایی که عاشقانه هایم برای اوست و   گوشه ای از تپیدن قلبم برای اوست   عشق شیرین است   حتی اگر معشوقت نامش شیرین نباشد   حتی اگر با نگاهی عاشقش نشده باشی   حتی اگر دستان گرمش را در دست نگرفته باشی   آری عشق شیرین است   وقتی حرفهایت به دل معشوق می نشیند   عشق شیرین است   وقتی هر رو ...

ادامه مطلب

مولانا... ﺩﺭ ﺗﻨﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺸﻖ ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ! ... ﻻﻑ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽﺯﻧﯽ! ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎﺵ !ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵ ... ! ﺩﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﺵ!ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺵ ! ... ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﯾﻦ ، ﺩﻛﺎﻥﺩﺍﺭﯼ ﻣﻜﻦ !ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻜﻦ! ... ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻤﺎ!ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ! ... ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ...

ادامه مطلب

"" مولانا ""

"" مولانا ""   ﺩﺭ ﺗﻨﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺸﻖ ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ! ... ﻻﻑ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽﺯﻧﯽ! ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎﺵ ! ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵ ... ! ﺩﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﺵ! ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺵ ! ... ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﯾﻦ ، ﺩﻛﺎﻥﺩﺍﺭﯼ ﻣﻜﻦ ! ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻜﻦ! ... ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻤﺎ! ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ! ... ﻋﺸﻖ ﯾﻌ ...

ادامه مطلب

"" مولانا ""

"" مولانا ""   ﺩﺭ ﺗﻨﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺸﻖ ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻣﻜﻦ! ... ﻻﻑ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽﺯﻧﯽ! ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﺎﺵ ! ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵ ... ! ﺩﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﺵ! ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺵ ! ... ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﯾﻦ ، ﺩﻛﺎﻥﺩﺍﺭﯼ ﻣﻜﻦ ! ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﯽﺭﻭﯼ ، ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻜﻦ! ... ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻤﺎ! ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ! ... ﻋﺸﻖ ﯾﻌ ...

ادامه مطلب

‌ ‌ شب قدر

‌ ‌ شب قدر است و من قدری ندارم ، چه سازم توشه قبری ندارم ، شب عفو است و محتاج دعایم ، ز عمق دل دعایی کن برایم ، اگر امشب به معشوقت رسیدی ، خدارا در میان اشکهایت دیدی ، کمی هم نزد او یادی زمن کن ، کمی هم جای من او را صدا کن ، بگو یارب فلانی رو سیاه است ، دودستش خالی و غرق گناه است ، بگو یا رب تویی دریا ...

ادامه مطلب

تقدیم به برادرم محمدجان(شهید محمد سپهوند)

محمد جان می نویسم شاید روزی دفتر دلتنگی ام را بگشایی و از عشقم بی خبر نمانی . دلتنگی از ندیدنت، بودنت امانبودنت! می دانم حالت هر چه که باشد از حال دل خراب من بهتر است اما باز خیلی چیزها هست که مرا به نوشتن وادار می کند.راز مهتاب را از عمق سیاهترین چشم دنیا می توان خواند، می توان همه ی هستی رادر نگاه ...

ادامه مطلب

خوب من , عاشقتم.

سلام عزیز جون من. چقد خوبه ی جایی هست ک بی پرده بهت میگم دوست دارم. دوستتتتتتتتت دارم شاید تو عشق باشی و من معشوقت.ولی این معشوقه تو دیونه ته. با همه اذیت هایی  ک میکنم ,بازم دوست دارم. خدایا خودت  کمکمون کن دوست دارم ,هوا کش زمین. دوست دارم دل قشنگ دوست دارم مهربون دوست دارم اسم قشنگ. دوست دارممممم همیننن ...

ادامه مطلب

پشت سر هر معشوق، خدا ايستاده است

پشت سر هر معشوق، خدا ایستاده است پشت سر هر آنچه که دوستش می داری و تو برای این که معشوقت را از دست ندهی بهتر است بالاتر را نگاه نکنی زیرا ممکن است چشمت به خدا بیفتد و او آنقدر بزرگ است که هر چیز پیش او کوچک جلوه می کند پشت سر هر معشوق، خدا ایستاده است اگر عشقت ساده است و کوچک و معمولی اگر عشقت گذراست و تفنن و ...

ادامه مطلب

پیرمردی که فقط باکمک یک دیوار

...

ادامه مطلب

فرق نمیکند...

فرقی نمی کندعاشق باشی یا نباشیروزی در اوج بودیعاشقانه هایت دنیا را بر میداشتدر هیاهوی شلوغی خیابان هامعشوقت محکم تر از خدا هوایت را داشتراستش دیدنش هرچند کوتاه امیدی بر نا امیدی هایت بودزندگی مانند ضربان قلب استپایین و بالاهمان گونه که بر اوج بودی و عرشروزی خواهی بود در فرشمهم اینست اشتباه کردینباید ب ...

ادامه مطلب

پشت سر هر معشوقی ...

پشت سر هر معشوقی ، خدا ایستاده است پشت سر هر آنچه که دوستش می داری و تو برای این که معشوقت را از دست ندهی بهتر است بالاتر را نگاه نکنی زیرا ممکن است چشمت به خدا بیفتد   و او آنقدر بزرگ است که هر چیز پیش او کوچک جلوه می کند پشت سر هر معشوق ، خدا ایستاده است اگر عشقت ساده است و کوچک و معمولی اگر عش ...

ادامه مطلب

خداحافظ شهرىور

شهریور جان خداحافظ  خداحافظ ای دلگیرترین ماه  خداحافظ ای شاهد آخرین غم و غصه های تابستان  خداحافظ ای عاشقی که هیچوقت به معشوقت نرسیدی و نمیرسی  خداحافظ ای تنهاتر از همه  ای ماهی که مث سنگ سختی و مث رعد و برق سریع میری  مواظب خودت باش  تو تنها ماهی هستی که آمدن و رفتنت دلگیر است و حال هیچکس را خوب نمیکند تو با آم ...

ادامه مطلب

شب قدر

شب قدر است و من قدرے ندارم چه سازم؟ توشه قبرے ندارم اگر امشب به معشوقت رسیدے خدا را در میان اشڪ دیدے ڪمے هم نزد او ما را دعا ڪن ڪمے هم جاے ما او را صدا ڪن بگو یا رب فلانے رو سیاه است دو دستش خالے و غرق گناه است بگو یا رب تویے دریاے جوشان در این شب رحمتت بر وے بنوشان ...

ادامه مطلب

درخت توت

نرم نرمک عاشق می شوی نرم نرم به تنهایی خو می گیری نرم نرم با معشوقت رهسپار دره ها و دشت ها می شوی   بوی سرد برف بر ذهن کرختم پخش می شود. پرده را کنار می زنم خیالاتی چند رد می شود... یادم می آید تپش قلبت را در روز سرد برفی با نگاهی مرموز یادم می افتد از چشم هایت نوری درخشید  تا مرا زیر درخت توت قرمز ...

ادامه مطلب

فرقی نمیکند دیگر...

  فرقی نمی کند عاشق باشی یا نباشی روزی در اوج بودی عاشقانه هایت دنیا را بر میداشت در هیاهوی شلوغی خیابان ها معشوقت محکم تر از خدا هوایت را داشت راستش دیدنش هرچند کوتاه امیدی بر نا امیدی هایت بود زندگی مانند ضربان قلب است پایین و بالا همان گونه که بر اوج بودی و عرش روزی خواهی بود در فرش مهم اینست اشت ...

ادامه مطلب

الماس عشق

        عشق یعنی زیستن در لحظه ها   بی جهت پنهان نشد.درسایه ها   عشق یعنی یک دل پر شور و مست   جرعه ای خورد از شراب و گشت مست   عشق یعنی از صدا عاشق شدن   گاه دیدار نگار بی خود شدن   عشق یعنی حک نام یار ناب   در دل و جان تا همیشه با ثواب    عشق یعنی غصه ها هیچند هیچ   تا که معشوقت بود در غم نپیچ   عشق یع ...

ادامه مطلب

پشت سر هر معشوق، خدا ايستاده است

پشت سر هر معشوق، خدا ایستاده است پشت سر هر آنچه که دوستش می داری و تو برای این که معشوقت را از دست ندهی بهتر است بالاتر را نگاه نکنی زیرا ممکن است چشمت به خدا بیفتد و او آنقدر بزرگ است که هر چیز پیش او کوچک جلوه می کند پشت سر هر معشوق، خدا ایستاده است اگر عشقت ساده است و کوچک و معمولی اگر عشقت گذراست و تفنن و ...

ادامه مطلب

بعد بیست سالگی دست ب کارایی زدم که هیچ وقت نمیکردم. چتر یکیشه هیچ وقت ازش،استفاده نکرده بودم چندسالی بود که تو کمد آویزون بود تِزم این بود که چترهارا باید بست زیر باران باید رفت باید خیس بشی زیر بارون اگه حسش نکنی که عاشقش نیستی روزای بارونی مثه موش اب کشیده شده میشدم. تا اینکه امروز ی چیزی احساس کردم ...

ادامه مطلب

فرقی نمی کند دیگر ...

  فرقی نمی کندعاشق باشی یا نباشیروزی در اوج بودیعاشقانه هایت دنیا را بر میداشتدر هیاهوی شلوغی خیابان هامعشوقت محکم تر از خدا هوایت را داشتراستش دیدنش هرچند کوتاه امیدی بر نا امیدی هایت بودزندگی مانند ضربان قلب استپایین و بالاهمان گونه که بر اوج بودی و عرشروزی خواهی بود در فرشمهم اینست اشتباه کردینباید بی ...

ادامه مطلب

ای که میپرسی نشان عشق چیست؟

ای‌ که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌  عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست‌ عشق یعنی مهر بی‌چون و چرا  عشق یعنی کوشش بی‌ادعا عشق یعنی عاشق بی‌زحمتی عشق یعنی بوسه بی‌شهوتی عشق یعنی دشت گل کاری شده در کویری چشمه‌ای جاری شده  یک شقایق در میان دشت خار باور امکان با یک گل بهار  عشق یعنی ترش را شیرین کنی عشق یعنی نیش ...

ادامه مطلب

عشق...

عشق؟ هه! چه واژه ی خنده داری!! كدام عشق است كه معشوق را برهنه خواهد كرد؟! كدام عشق است كه تا معشوق زیباتری می بیند دلش میلرزد؟! و اگر عاشق بودی معشوقت برایت نفس بود نه هوس! و اگر عاشق بودی چشمانت هیچ كس جز معشوق را نمیدید! مگر دل چندبار عاشق می شود؟! چند بار می لرزد؟! اینها همه اش یك شوخیست... یك التهاب ...

ادامه مطلب

general days: deep in my soul

همان موقع که نشستم روی صندلی آخر اتوبوس و دختر افغان یازده ساله را دیدم که روسری سفیدش را محکم گره می زد و لپ های گلی اش را می انداخت بیرون از آن، همان موقع که او را دیدم و یاد کودکی خودم افتادم که روسری عم را خیلی سفت می بستم و لپ ها گلیم را می انداختم بیرون ، همان موقع که زن ایرانی بالای سرش و نگاه ...

ادامه مطلب

دیشب

سلام امید .... دیشب تا صبح کابوس دیدم تو هم بودی یه جاهای خوب بود یه جاهای بد ... فال حافظ گرفتم خوب اومد... اما بازم ته دلم نگرانه ... می دونم که می خونی اما جواب نمیدی آقای به ظاهر مودب و به ظاهر متشخص و به ظاهر عاشق ... عشق واقعی تو فقط من می توم باشم هیچ کس دیگه ای نمی تونه تو قلب تو وارد بشه چون ...

ادامه مطلب

بلندتر ؟ ماها چقدر پستیم ، چقدر دون ایم ؛ و هرچقدر سعی می کنیم درون خودمونو پشت پرده پنهان کنیم ، با دستهای خودمون ناخودآگاه پرده در میشیم . زمانی که منافع ما با کس دیگه تداخل پیدا میکنه ، محاله که ازخودگذشتگی کنیم ، مگر از روی ضعف . منافع میتونه مادی باشه ، میتونه غیرمادی باشه . میتونه پول باشه برای ...

ادامه مطلب

درد ع ش ق

ادعای عاشقی سهل است ادای به واجبات آن بسی مشکل عشق که با واژه هایت، روحت، جانت همراه شد دیگر از عشق هیچ نمیفهمی ذوب می شوی در احساسش آن قدر که فقط معشوق می بینی و بس آن قدر مجنونش می شوی که همه دیوانه ات می پندارند آن قدر که میان آدمیان غریب و تنها می مانی و چه شیرین است این تنهایی و غربت تو هستی و معشوق ...

ادامه مطلب

فرق نمی کند

فرقی نمی کندعاشق باشی یا نباشیروزی در اوج بودیعاشقانه هایت دنیا را بر میداشتدر هیاهوی شلوغی خیابان هامعشوقت محکم تر از خدا هوایت را داشتراستش دیدنش هرچند کوتاه امیدی بر نا امیدی هایت بودزندگی مانند ضربان قلب استپایین و بالاهمان گونه که بر اوج بودی و عرشروزی خواهی بود در فرشمهم اینست اشتباه کردینباید ب ...

ادامه مطلب

فرقی نمی کند دیگر ...

فرقی نمی کندعاشق باشی یا نباشیروزی در اوج بودیعاشقانه هایت دنیا را بر میداشتدر هیاهوی شلوغی خیابان هامعشوقت محکم تر از خدا هوایت را داشتراستش دیدنش هرچند کوتاه امیدی بر نا امیدی هایت بودزندگی مانند ضربان قلب استپایین و بالاهمان گونه که بر اوج بودی و عرشروزی خواهی بود در فرشمهم اینست اشتباه کردینباید ب ...

ادامه مطلب

فرقی نمی کند دیگر ...

فرقی نمی کندعاشق باشی یا نباشیروزی در اوج بودیعاشقانه هایت دنیا را بر میداشتدر هیاهوی شلوغی خیابان هامعشوقت محکم تر از خدا هوایت را داشتراستش دیدنش هرچند کوتاه امیدی بر نا امیدی هایت بودزندگی مانند ضربان قلب استپایین و بالاهمان گونه که بر اوج بودی و عرشروزی خواهی بود در فرشمهم اینست اشتباه کردینباید ب ...

ادامه مطلب

گنج

  تماشا میكند چشمان مستم  شهادت میدهد این هست و نیستم  چه از این روز فقط امروز را هستم تماشا كن تو ای دیده ای نا اهل  كه این دیده بخشش تا ببخشند  كه هر چه بخشش است جز بخشش علم نماند بی سمر این گنج كه گفتند چه گنجی تو بجستی در خیالت  كه این دیده ، ندیدی در جوارت چه گنجی بهتر از این گنج كه گفتند كه انسان ...

ادامه مطلب

میدونی چیه؟توی دنیا نمیشه به هیچی مطمئن بود.هیچ وقت نمیتونی بگی فردا چی پیش میاد برات.روزایی که فک میکنی خوشبختی سریع میگذرن و روازیی که فک میکنی بدبختیم همینطور.نمیدونم چطوریه اما انگاز توی همین نامعلوم بودن چیزا و به هم ریختگیشون یه جور امنیت هست.آدم باید اونو حس کنه،نباید به عقلش تکیه کنه،توی این چیزا ا ...

ادامه مطلب

تهران تا آغاز احساس

دلارام : زندگی پر از فراز و نشیبه. هر لحظه و ثانیش اعجاب انگیزه. گاهی اوقات تلخ و گاهی اوقات شیرین. اما یه چیزی غیر قابل تغییره! خدا همیشه هست! خدایی که عاشق ماست! خدایی که عاشقا رو به هم میرسونه! فقط یه چیزی بگم! میگن دور و زود داره ولی سوخت و سوز نداره راسته! هر چقدرم که زمان بگذره، اگه عاشق باشی، ب ...

ادامه مطلب

شما چی فکر میکنین

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه قرار بود موضوع وبلاگ خاطره نویسی باشه راستش رو بخواین وقتی شروع میکردم به نوشتن  اینقدر برای خودم حدو مرز میزاشتم که تهش فقط سلام اول باب میلم بود  توی این مدت داشتم خودمو قانع میکردم که بانوشتن کمی سبک میشم شاید کمی شایدم نه نمیدونم خاطره نویسه اصولا چهار حالت داره. ۱.عاش ...

ادامه مطلب

شما چی فکر میکنین

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه قرار بود موضوع وبلاگ خاطره نویسی باشه راستش رو بخواین وقتی شروع میکردم به نوشتن  اینقدر برای خودم حدو مرز میزاشتم که تهش فقط سلام اول باب میلم بود  توی این مدت داشتم خودمو قانع میکردم که بانوشتن کمی سبک میشم شاید کمی شایدم نه نمیدونم خاطره نویسه اصولا چهار حالت داره. ۱.عاش ...

ادامه مطلب
صفحات ادامه نتايج:  1